Yasmine Shortpants

Yasmine Shortpants

Size Waist Hip Thigh Length
27 70-72 92 54 50
28 73-74 95 58 50
29 75-76 98 60 50
30 78-80 102 62 50